Get Adobe Flash player

Távérzékelési technológiák és térinformatika online, a szolgáltatók és felhasználók online folyóirata

Megjelenik évente két alkalommal

 

ISSN 2062-8617

 

Főszerkesztő:

Bakó Gábor

Szerkesztők:

Bartha Csaba

Gruber Anita

Kardeván Péter

Lelleiné Kovács Eszter

Licskó Béla

Nagy János

Szerdahelyi Tibor

Zentai László

 

Szerkesztőség:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Postacím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42.

Telefon:
06 70 615 7223

e-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Hirdetésszervezés:

Gruber Anita
+36-30-342-45-69

További munkatársak:

Mészáros János

Molnár Zsolt

Design:
Göttinger Erika
T-Futaki Csenge

 

Az adat keletkezésétől a felhasználásig

Szerzőknek

 

A RS&GIS online folyóiratban történő publikálás feltételei:

 

Legalább két év szakmai tapasztalat / kutatómunka.

A szakfolyóirat olvasói számára érdekes technológiák, újdonságok, események és kiértékelési módszerek, tudományos értékű eredmények publikálására nyílik lehetőség magyar, illetve angol nyelven.

 

Formai követelmények magyar nyelvű cikk esetén:

 

- A cikkeknek az írás címével, a szerző / szerzők nevének, munkahelyének, aktív e-mail címének feltüntetésével kell kezdődniük. Ezután következik az angol nyelvű összefoglaló, majd legalább három, de legfeljebb öt angol és magyar keresési kulcsszó megadása, majd a cikk fejezetei, és végül a hivatkozásjegyzék.

- Legalább 350 karakteres, legfeljebb 1800 karakterből álló angol nyelvű összefoglalóra van szükség, amely tükrözi az elért eredményeket, és azok hasznosításának lehetőségeit, a publikálásra szánt szöveg lényegi mondanivalóját.

- A rövid magyar nyelvű összefoglaló lehetőleg egyezzen az angol nyelvű összefoglaló tartalmával és terjedelmével.

-A cikkek minimum 800, maximum 9500 szót tartalmazhatnak (beleértve az ábrák és táblázatok szövegeit is).

- A fejezeteknek és alfejezeteknek értelmezhetően, jól elkülöníthetően kell felosztaniuk a cikket.

- Az ábrák és a táblázatok elhelyezhetőek a szövegben. Színes és fekete-fehér ábrák publikálására egyaránt lehetőség nyílik. Az ábrák száma nem haladhatja meg a teljes oldalszám kétszeresét. Kizárólag olyan ábrák közölhetőek, amelyekre számozott hivatkozás utal a szövegben. Az ábrákat legalább 1500 pixel szélességű fájlként külön is mellékelni kell.

 

A kézirat benyújtása digitálisan történik, Word doc formátumban. 

A cím 24-es cambria betűtípussal kell, hogy szerepeljen, ezt követi a szerzők neveinek felsorolása 12 félkövér Times New Roman betűtípussal, majd a szerzők szakterületének, munkahelyeinek és e-mail címének megadása 10-es Times New Roman betűtípussal. A rövid angol nyelvű összefoglaló betűtípusa 9-es félövér Times New Roman. A kulcsszavakat először angol, majd magyar nyelven kell megadni.

A fejezetcímek félkövér 10 Verdana betűtípussal szerepelnek, anmelyeket célszerű számozással is megkülönböztetni. A szövegtörzs 7,5 Verdana betűtípussal kell szerepeljen.

Az ábrákat és táblázatokat maximum 8,7 cm szélességben, középre zárva kell beilleszteni a szövegbe. Alattuk számozott, sötétkék aláírással kell szerepeljen az ábra vagy táblázat rövid címe. A számozásra a szövegtörzsben hivatkozunk. Táblázatot be lehet illeszteni képfájlként is, de ebben az esetben minden felirat jól olvasható kell legyen. 

A cikkek elkészítéséhez rendelkezésre áll a sablon, amelybe behelyettesítve a cikk könnyebben megfeleltethető szakfolyóiratunk formai követelményeinek:

 Sablon letöltése

 

Fájlformátumok:

A kéziraton (Word dokumentum) kívül az ábrák és táblázatok külön fájlonként történő benyújtása is szükséges. Az ábrákat jpeg, tiff, png formátumban, a táblázatokat xls formátumban tudjuk befogadni.

 

Elbírálás:

A szerkesztők által elfogadott kéziratok elbírálását a szerkesztőbizottság  által felkért lektorok végzik el. A cikk befogadása esetén módosítások kérhetőek szakmai, illetve formai szempontok alapján. 

 

Legjellemzőbb témák: Távérzékelés gyakorlati, alkalmazási (vegetációtérképezés, erdőgazdálkodási, vízügyi, élőhely felmérési, bűnmegelőzési, települési, stb.), műszaki, alapkutatási diszciplinái, térinformatikai rendszerek, ide tartozó műszerek, szoftverek, projektek, útmutatók, közhasznú szervezetek és bármilyen távérzékelési, térinformatikai esemény, beszámoló.

 

Formai követelmények angol nyelvű cikk esetén


Beküldési cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.