Get Adobe Flash player

Távérzékelési technológiák és térinformatika online, a szolgáltatók és felhasználók online folyóirata

Megjelenik évente két alkalommal

 

ISSN 2062-8617

 

Főszerkesztő:

Bakó Gábor

Szerkesztők:

Bartha Csaba

Gruber Anita

Kardeván Péter

Lelleiné Kovács Eszter

Licskó Béla

Nagy János

Szerdahelyi Tibor

Zentai László

 

Szerkesztőség:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Postacím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42..

Telefon:
06 70 615 7223

e-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Hirdetésszervezés:

Gruber Anita
+36-30-342-45-69

További munkatársak:

Mészáros János

Molnár Zsolt

Design:
Göttinger Erika
T-Futaki Csenge

 

Az adat keletkezésétől a felhasználásig

Agrotopográfiai adatbázis

 

A magyar talajtani tudomány és talajvizsgálati gyakorlat több mint 150 éves tevékenységének eredményeképpen a Magyarország talajaira vonatkozó térkép- és adatanyag igen gazdag; tartalmában, részletességében, feldolgozottságában, s korszerűségében egyaránt.

 

Az Agrotopográfiai térképsorozat megszerkesztését a Magyarország Agroökológiai Potenciáljának Felmérése c. Akadémiai program indukálta, amely program a magyar mezőgazdaság lehetőségeinek és korlátainak feltárásával az ország agroökológiai potenciálját mérte fel.

 

A felmérés eredményei alapján az MTA TAKI Várallyay György irányításával szerkesztette meg Magyarország Termőhelyi adottságait meghatározó talajtani térképsorozatot az 1970-es évek végén, amely a termőtalajokról szóló regionális léptékű ismeretszerzés alapjaként szolgál.

A térképsorozat alapját az Átnézetes Talajismereti Térképek (Kreybig-féle 1:25 0000 ma. talajtérképek) képezték, melyek generalizálásával és analóg feldolgozásával készült el az 1:100 000 méretarányú talajtérképmű.

Ezen térképek térinformatikai feldolgozásával készült el Magyarország AGROTOPO Adatbázisa az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben 1991-ben.

 

AGROTOPO adatbázis szervergenetikai talajtípus: Hazánk természettudományi alapokon nyugvó talajosztályozási rendszerét genetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszernek nevezzük. Azért genetikai, mert a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai − a típusok −alkotják az osztályozás egységeit. Azért talajföldrajzi, mert a földrajzi törvényszerűségeket szem előtt tartva egyesíti a típusokat a főtípusokban.


talajképző kőzet: A talajképződés nyersanyagát a kőzet szolgáltatja. Ennek fizikai tulajdonságai és kémiai, ásványtani összetétele nagymértékben befolyásolja a rajta kialakult talaj tulajdonságait.


fizikai talajféleség: A talaj textúrája a szemcseösszetételen, pontosabban a homok, az iszap és az agyag %-os arányán alapul.


agyagásvány összetétel: Az agyagásványok a kőzetek szilikátjainak mállása során, allofánon keresztül keletkező kolloid mérettartományba eső másodlagos átalakulási termékek.


talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: A talaj vízgazdálkodását a tárolt víz mennyisége, a tárolt víz állapota és mozgékonysága, valamint a víz térben és időben történő mozgása szabja meg.


kémhatás és mészállapot: A pH a hidrogénion koncentrációjának negatív logaritmusa, dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely többnyire vizes oldatok kémhatásáról: savasságáról illetve lúgosságáról nyújt felvilágosítást.


szervesanyag készlet: Szervesanyag készlet Magyarország talajaiban


termőréteg vastagság: A termőréteg vastagság azt jelenti, hogy a talajba milyen mélységbe tudnak lehatolni a növényi gyökerek.


talajértékszám: A talajértékszám a különböző talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ában.

 

Forrás: http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo