Get Adobe Flash player

Távérzékelési technológiák és térinformatika online, a szolgáltatók és felhasználók online folyóirata

Megjelenik évente két alkalommal

 

ISSN 2062-8617

 

Főszerkesztő:

Bakó Gábor

Szerkesztők:

Bartha Csaba

Gruber Anita

Kardeván Péter

Lelleiné Kovács Eszter

Licskó Béla

Nagy János

Szerdahelyi Tibor

Zentai László

 

Szerkesztőség:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Postacím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42..

Telefon:
06 70 615 7223

e-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Hirdetésszervezés:

Gruber Anita
+36-30-342-45-69

További munkatársak:

Mészáros János

Molnár Zsolt

Design:
Göttinger Erika
T-Futaki Csenge

 

Az adat keletkezésétől a felhasználásig

Lelleiné Kovács Eszter

Ökológus, biológia tanár, térinformatikus

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa

 

1973. november 15-én született, Budapesten.

1999-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, Biológus és biológia tanári szakon szerzett diplomát. 2012-ben az ELTE Biológia Doktori Iskola Ökológia, Konzervációbiológia és Szisztematika Programjában szerzett PhD fokozatot. Doktori disszertációjának címe: Talajlégzés vizsgálata a kiskunsági homoki erdőssztyepp ökoszisztémában.

2006-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának Földügyi informatikus szakmérnöki képzésében, Térinformatika szakirányon (UNIGIS) térinformatikusként szerzett másoddiplomát. Szakdolgozati témája az Ökoszisztéma szénforgalom térképezésének és térbeli modellezésének módszertani kidolgozása a kiskunsági mozaikos homoki tájra vonatkozóan.

Doktori tanulmányai közben több ökológiai és egy térinformatikai nemzetközi nyári iskolán, valamint egy ökoszisztéma modellezéssel foglalkozó PhD kurzuson is részt vett.

 

Munkahelye 2002-től  a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátóton.

 

Kutatási témái:

oTalajlégzés, gyökérlégzés, ökoszisztéma légzés vizsgálata a klímaváltozás tükrében.

oSzénforgalom térképezése térinformatikai módszerekkel.

oCserjés ökoszisztémák talajlégzésének modellezése.

oSzénforgalom modellezése száraz homoki ökoszisztémákban.

 

Főbb kutatási projektjei:

 

Egy 2001-ben, az EU FW5 VULCAN európai projekt keretében (Vulnerability assessment of shrubland ecosystems in Europe under climatic changes), Fülöpháza mellett létesített kísérleti területen a klímaváltozás szimulálásának ökológiai hatásait vizsgálják. A magyarországi homoki erdőssztyep eme átmeneti mozaikjában

a kísérleti területen passzív éjszakai melegítés, valamint a vegetációs időszakban szárazságkezelés folyik, szimulálva a meteorológusok által erre a területre jósolt klímaváltozást. Itt végez havi rendszerességgel talajlégzés-, valamint nettó ökoszisztéma-légzés méréseket nyílt rendszerű, hordozható IRGA műszerrel.

 

2005-ben az Agrár-környezetvédelmi Információs Rendszerhez tartozó Biodiverzitás Monitorozás Módszertan (AIR-BMM) kialakításának munkálataiban vett részt.

 

2006-2008 között az NKFP 2006-2008. Jedlik Ányos Pályázatában (Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre) térinformatikus kutatóként élőhelytérképek készítésében vett részt, valamint élőhelyi, cönológiai, tájhasználati adatbázis kialakítását végezte.

 

2007-ben a Nemzeti Éghajlati Stratégia (NÉS) – Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség programjának keretében térinformatikai elemzéseket végzett az adaptációs stratégia tudományos megalapozásához.

Feladata a globális környezeti változások lehetséges hatásainak elemzése és a magyarországi erdőssztyep ökoszisztéma fenntartható használatához a tudományos alapok kidolgozása volt.

 

2009-ben a Veresegyházi-medence Natura 2000 terület fenntartási tervét készítette el.

 

2009-2013 között az EU FP7 INCREASE európai projektben (An Integrated Network on Climate Research Activities on Shrubland Ecosystems) kidolgozott egy zárt kamrás ökoszisztéma-respiráció mérési módszert.

 

2010-ben a spanyolországi Doñana Biological Station területén egy kutatási programot végzett el, melynek témája több homoki ökoszisztéma, a tengerparti dűnék, a sós szárazföldi homoki gyepek és a kiskunsági homoki ökoszisztémák talajlégzésének összehasonlítása volt (Collating of soil respiration in sand dunes and sand steppes).

 

2013-tól a nemzetközi MACSUR projektben egy ökoszisztéma modell tesztelését végzi különböző európai gyepek, legelők többéves adatsorain.

 

 

Legfontosabb publikációi:

 

Lelleiné-Kovács E., Horváth A., Lellei L., Garzó Z., Rédei T. (2012): Tájökológiai - Tájhasználati Információs és Szakértői Rendszer. Remote Sensing Technologies and GIS Online  2, 39-51.

 

Lellei-Kovács E., Kovacs-Láng E., Botta-Dukát Z., Kalapos T., Emmett B., Beier C. (2011): Thresholds and interactive effects of soil moisture on the temperature response of soil respiration. European Journal of Soil Biology  47, 247-255.

 

Beier C., Emmett B., Tietema A., Schmidt I., Penuelas J., Kovacs-Lang E., Duce P., de Angelis P., Gorissen A., Estiarte M., de Dato G.D., Sowerby A., Kröel-Dulay G., Lellei-Kovács E., Kull O., Mand P., Petersen H., Gjelstrup P., Spano D. (2009): Carbon and nitrogen balances for 6 shrublands across Europe. Global Biogeochemical Cycles 23, GB4008.

 

Lellei-Kovács E., Kovács-Láng E., Kalapos T., Botta-Dukát Z., Barabás S., Beier C. (2008): Experimental warming does not enhance soil respiration in a semiarid temperate forest-steppe ecosystem. Community Ecology 9, 29-37.

 

Kovács E., Kovács-Láng E., Babos K. (2002): The growth characteristics of Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron under different climatic conditions. Acta Botanica Hungarica 44(1-2), 117-128.

 

 

Könyvfejezetek:

 

Lelleiné Kovács E., Kovácsné Láng E., Botta-Dukát Z., Kalapos T., Kröel-Dulay Gy. (2011): A Kiskunság homoktalajának szénkibocsátása a klímaváltozás tükrében. (Respiration of the sandy soil of Kiskunság in the light of climate change.) In: Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Kutatási eredményeiből, 2011. ÖBKI Műhelyfüzetek 3. (szerk. Mázsa K., Somay L.), MTA ÖBKI, Vácrátót, CD.

 

Biró M., Lelleiné Kovács E., Kröel-Dulay Gy., Horváth F. (2009): A Kiskunsági homokvidék tájökológiai térképe. In: Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatási eredményeiből, 2009. ÖBKI Műhelyfüzetek 2. (szerk. Török K., Kiss K.T., Kertész M.), MTA ÖBKI, Vácrátót, pp.29-35.

 

Horváth A., Lellei-Kovács E., Kröel-Dulay Gy. (2009): Tájökológiai-Tájhasználati Információs és Szakértői Rendszer. In: Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatási eredményeiből, 2009. ÖBKI Műhelyfüzetek 2. (szerk. Török K., Kiss K.T., Kertész M.), MTA ÖBKI, Vácrátót, pp.119-123.

 

Lelleiné Kovács E. (2008): Főbb kérdések és megoldások a talajlégzés vizsgálatának témakörében. In: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. (szerk. Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A.) MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp.135-146.

 

Lellei-Kovács E., Kovács-Láng E. (2008): Experimental study of the effects of climate change, the VULCAN Project: Soil respiration and N mineralization. In: The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary (eds. Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay, Gy. and Barabás, S.) pp.51-52. Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, Hungary.

 

Rédei T., Kröel-Dulay Gy., Barabás S., Lellei-Kovács E., Szabó R., Török K. (2008): A network of long-term ecological and socio-economic research sites to study the effects of land use change. In: The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary (eds. Kovács-Láng, E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S.), Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, Hungary, pp.15-19.

 

Horváth F., Barabás S., Bíró M., Lellei-Kovács E., Molnár Zs., Rédei T. (2008): Ecological and historical GIS databases and maps related to KISKUN LTER. In: The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary (eds. Kovács-Láng, E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S.), Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, Hungary, pp.79-80.

 

 

Konferencia kiadványok:

 

Rédei T., Barabás S., Csecserits A., Lellei-Kovács E., Kröel-Dulay Gy., Pándi I., Somay L., Szabó R., Szitár K. (2011): The effect of land use history and habitat fragmentation on the plant species richness and composition of pannonian sand forest-steppe vegetation. In: Kuzemko A. (ed.) The 8th European Dry Grassland Meeting - Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management, 13-17. June 2011, Uman, Ukraine. Abstracts & Excursion Guides, National Academy of Sciences of Ukraine, Uman. p.50.

 

Biró M., Lelleiné Kovács E., Kröel-Dulay Gy., Horváth F. (2009): A Kiskunsági-homokvidék tájökológiai térképe. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat II. Országos Vidék Fóruma: A tanyák jelene, jövője. MTA RKK, 2009. június 3-4. Lajosmizse

 

Czúcz B., Torda G., Horváth F., Lelleiné Kovács E. (2008): Az élővilág éghajlati alkalmazkodóképességének élőhely-alapú tájökológiai modellezése. Molekuláktól a globális folyamatokig. In: Báldi A., Tóthmérész B., Kovács A., Lerner Z. (szerk.) V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, 2008. november 6-9. Nyíregyháza Program és Absztraktkötete, Magyar Biológiai Társaság, Budapest. p.73.

 

Bíró M., Molnár Zs., Horváth F., Lelleiné Kovács E., Kröel-Dulay Gy. (2008): Regionális és országos élőhelytérképek Magyarországon. In: Báldi A., Tóthmérész B., Kovács A., Lerner Z. (szerk.) V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, 2008. november 6-9. Nyíregyháza Program és Absztraktkötete, Magyar Biológiai Társaság, Budapest. p.110.

 

Rédei T., Barabás S., Lellei-Kovács E., Kröel-Dulay Gy., Pándi I., Szabó R. (2008): Long-term sites in the Kiskunság - Site selection and data collection. In: Katalin Török and Gergely Torda (2008): GEO BON model area for data integration: the Kiskunság region. European Contribution to GEO BON, Workshop, 25-27. September 2008, Cegléd. Organised by the Biostrat FP6 project, Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, Hungary. p.6.

 

Bíró M., Lellei-Kovács E., Kröel-Dulay Gy., Horváth F. (2008): Combining remotely sensed and field data to develop a landscape ecological map. In: Katalin Török and Gergely Torda (2008): GEO BON model area for data integration: the Kiskunság region. European Contribution of GEO BON, Workshop, 25-27. September 2008, Cegléd. Organised by the Biostrat FP6 project, Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, Hungary. p.11.

 

Horváth A., Lellei-Kovács E. (2008): Expert system for land use in the Alföld region. In: Katalin Török and Gergely Torda (2008): GEO BON model area for data integration: the Kiskunság region. European Contribution of GEO BON, Workshop, 25-27. September 2008, Cegléd. Organised by the Biostrat FP6 project, Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, Hungary. p.22.

 

Lellei-Kovács E., Kovács-Láng E., Kalapos T., Botta-Dukát Z. (2008): Soil respiration and its main limiting factors in a semiarid sand forest-steppe ecosystem – Results of a climate simulation experiment. Poster presentation at the VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 28-30 April 2008, Stara Lesna, Slovakia.

 

Torda G., Molnár Zs., Horváth F., Lellei-Kovács E., Czúcz B. (2007): Estimating the climatic adaptation capacity of habitats and the adequacy of the Hungarian National Ecological Network to support the adaptation. Poster presentation at the 10th Annual SCGIS Conference, June 25-28, 2007, Monterey, California (USA).

 

Kovács-Láng E., Kröel-Dulay Gy., Czúcz B., Kertész M., Török K., Lellei-Kovács E. (2007): Elements of the Climate Strategy in Hungary. Exposed at ALTER-NET All Parties’ Conference, 5-9 February 2007, Palma de Mallorca.

 

Kalapos T., Lellei-Kovács E., Mojzes A., Barabás S., Kovács-Láng E. (2006): Ökoszisztéma válaszok egy klímaszimulációs ökológiai terepkísérletben a Duna-Tisza közén: II. A talajlégzés és a növényi anyagcsere működésének módosulása. (Ecosystem responses to simulated climate change in an ecological field experiment at the Danube-Tisza Interfluve: changes in soil respiration and plant metabolism.) In: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. (Global climate change: effects and responses in Hungary.) (eds. Láng I., Jolánkai M., Csete L.) Proceedings of the KvVM-MTA "VAHAVA" project closing conference, 9 March 2006, Budapest. Poszterek a projekt zárókonferenciáján (oko3.pdf, pp. 1-4.). Akaprint, Budapest. (in Hungarian)

 

 

Előadások:

 

Kovács-Láng E., Lellei-Kovács E., Ónodi G., Teszlák P., Kröel-Dulay Gy. (2012): Results and lessons from a climate manipulation field experiment in Hungary. In: Global environmental processes. (ed. V.V. Snakin) Proceedings of International Scientific Conference, 2-4 October 2012, Moscow. Publ. Academia&Vestnik RAN, Moscow, Abstracts pp.52-59.

 

Lelleiné Kovács E. (2012): Ökoszisztéma légzés kísérletes vizsgálata a Kiskunságban. MBT-MÖTE előadóülés: Aktuális kutatások az MTA Ökológiai Kutatóközpontban – ökológia a természet- és a környezetvédelem szolgálatában, 2012. január 12. Budapest.

 

Lellei-Kovács E. (2011): Soil respiration responses to temperature and moisture changes in a sandy forest-steppe, 2003-2008. INCREASE workshop, 24 May 2011. Bangor, UK.

 

Lelleiné Kovács E. (2010): Effect of climate simulation experiments on soil respiration and net ecosystem exchange. Soil respiration workshop, 14 October 2010. SZIE Növénytani és Ökofiziológiai Intézete, Gödöllő.

 

Horváth A., Lellei-Kovács E., Kröel-Dulay Gy., Török K. (2010): Expert system for land use in Hungary – An example for reconciliation of the opposition between ecological knowledge and agricultural practice. EuroScience Open Forum, 6 July 2010. Torino.

 

Lelleiné Kovács E., Kovácsné Láng E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S., Lhotsky B., Garadnai J. (2008): A klímaváltozás hatásainak kísérletes vizsgálata a kiskunsági homoki erdőssztyepben. Alkalmazott klimatológia szeminárium, 2008. november 26. ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest.

 

Bíró M., Lelleiné Kovács E., Kröel-Dulay Gy. (2008): A Duna-Tisza köze tájökológiai térképe. IV. Magyar Földrajzi Konferencia, 2008. november 14-15. Debrecen.

 

Lelleiné Kovács E., Kovácsné Láng E., Kalapos T., Botta-Dukát Z., Barabás S. (2006): Szimulált klímaváltozás hatása a talajlégzésre homoki erdőssztyepp vegetációban. 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. szeptember 4-6. ELTE TTK, Budapest. Előadások és Poszterek Összefoglalói: p.132.

 

Lelleiné Kovács E. (2004): Klímaváltozás hatása a talajlégzésre. Magyar Tudomány Ünnepe, 2004. november 8. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót.

 

 

Térkép:

 

Biró M., Lelleiné Kovács E., Kröel-Dulay Gy. (2008): A kiskunsági homokvidék tájökológiai térképe. MTA ÖBKI - KNP, Vácrátót - Kecskemét.

 

 

Tudományos ismeretterjesztő munka:

 

Lelleiné Kovács Eszter (2008): Lélegzet-visszafojtva – A klímaváltozás hatása a talaj működésére. Élet és Tudomány, 2008/32. pp.1006-1007.

 

 

 

Szakmai szervezeti tagságai:

 

oMagyar Biológiai Társaság

oTávérzékelési Technológiák és Térinformatika Szerkesztőbizottsága 2011-től

oMTA köztestületi tagság, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 2013-tól